Out of Order III - Atölye Çalışması/ Doğaçlama Hareket

DOĞAÇLAMA HAREKET, “NON-MUSIC(1)” İLE BULUŞUYOR
• Doğru ile yanlışı ayıran sınır ve yanlış denilen nedir? Yaşam alanlarımızda ve ilişkilerimizdeki, hareket ve hayattaki karşılığı nedir?
• O sınırları aşmak, “yanlış”ı tanımak (uzlaşmak) anlamına gelir mi?
• Bedensel hareket, duruk kentsel sistemden bir kaçış olabilir mi?
Bu atölye çalışmamız, insanların “öteki” müzikle ilişkilenmesi adına bir girişimdir: Kim olursa olsun, dinleyici, bir doğaçlama müzik konserinde ne beklemesi gerektiğini tam olarak bilemez; kompozisyon, o mekan içerisinde, hareketsel bağlamda oluşturulur. Bu koşullarda bir dinleyici olmak aslında doğaçlama bir dinleme deneyimi anlamına da gelir. Sadece oturarak, performans süresince kafa yorup sonunda alkışlayarak, tüm bir dinleme boyunca aslında ne deneyimlediğimizi, içten bir şekilde ifade edebilmek pek de mümkün değil.

Bu laboratuar çalışmasının hedefi, o müzikal (işitme) deneyimi ifade etmek ve bedensel etkinlik ile harekete dönüştürmek; çevremizi anlayabilmek değil de, öncelikle, çevremizle iletişime geçmek adına bir adım atmak.

3 gün sürecek olan atölye çalışmamız, Çadır Stüdyo Kadıköy, İstanbul’da, 17-19 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve eğer istenirse, 20’si, Pazar günü, “MultiRAID in Istanbul” kapsamında, Arka Oda Kadıköy’de bir final performansı ile son bulacak. Ayrıca bu çalışma, Ocak 2015 Berlin ve Ekim’15 Atina’dan sonra 3. atölye olarak “Out of Order” çalışmasının devamı niteliğinde.
“Out of Order” herkese açık bir atölye. Ses & hareket ilişkisine, bireysel ve grup halinde, Yanlış teması içerisinde doğaçlamak için istekli olmak dışında herhangi bir ön koşul aranmamakta.
Bir hata olarak “yanlış” içsel veya dışsal yargılara dayanıyor olabilir. “Hatalı bir şekilde”, yanlışlıkla”, “sehven”, “uygunsuz bir şekilde”, “yanlış yönlendirilerek”, “kazara”, “istemeden”, “bilinçsizce” veya “şans eseri” şeklinde tanımladığımız tüm, anlamdaş kavram — haller üzerine eğileceğiz atölye süresi boyunca ve; beden, uzay / zaman, ses ve etkileşim bağlamlarında somutlaştıracağız.

Atölyenin ilk iki saatini, bedeni hissetmek ve anlamaya ayırırken, Body Mind Centering, Klein tekniği, Authentic Movement, Butoh gibi somatik araştırmaları referans alarak, çeşitli doğaçlama & kompozisyon araçlarından bahsedeceğiz.
Ayrıca, ilk ders boyunca, bedeni tensel olarak hissetmekle başlayacak, ardından basit doğaçlama fikirleri üzerinden, içinde hareket ettiğimiz uzay / zamanla ilgili bir farkındalık geliştirmeye çalışacağız. Bunun öncelikli amacı “en belirgin (göz önündeki) sorulara ulaşmak” ve dolayısıyla, bambaşka evveliyatlardan gelen tüm “baş kahramanların” (kişilerin) birbirleriyle iletişim kurarak hareket etmesini sağlamakla birlikte, performansın bir çıktı (eylem) olduğu kadar bir girdi (alış) oluşunu da keşfetmek.
Bir saatlik aranın ardından, “hareketteki otantisite” konusunda derinleşmek üzere bir laboratuar çalışması ve her katılımcının kendine ait hareket etme şekillerini keşfetmek ile devam edeceğiz. İşte tam da bu keşif ile, bu atölye çalışmasını, aslında yanlış diye bir şeyin olmadığı anlayışıyla sonuçlandıracağız. Bireysel hareket ve beden ile, yargılar ve estetik normlardan bağımsız bir şekilde kurulacak derin temas ile, “hata” ve “yanlış” gibi kavramlardan sıyrılmak mümkün olacak.
Final temsili, “anda kompozisyon” fikriyatı ile basit doğaçlama konseptleri üzerine kurulu olacak ve sessel kaynağın anlık değişimleriyle oyunbaz bir iletişim içerisinde gerçekleşecek. Bu sayede katılımcı, hem toplu hem de bireysel algı ve aksiyona yönelik bir performans formunu keşfedecek.
Bu atölyeler, deneysel müzik dünyası ile köklü bir geçmişe sahip sanatçılar önderliğinde gerçekleşmekte.


Küratöryel Konsept
Tomplumsal değişimin de temelinde yatan teknolojik gelişmeler, bizleri de yanlış —denilen— ile yüzleşmeye zorluyor: eksik — varolmayanlar, rahatsız edici sesler ve/veya anlaşılmaz görüntüler. Ne zaman ki bu durumlarla karşılaşıyoruz, sistem denilen şeyi sorgulayarak yaşadığımız dünyanın karmaşıklığını anlamaya koyuluyoruz.
Neyin kabul edilebilir ve yanlış olduğuna dair toplumsal normların / konsensüsün, ne olduğumuz ve bedenlerimizi nasıl kullanacağımızla ilgili neyin yanlış olduğunu dayatasından kaçınamasak da bu gerçeklikle nasıl yaşayacağımıza biz karar veriyoruz. yani, ”yanlış”tan başlamak veya onunla sonlan(dır)mak veya tüm bir sürece yaymak; bizim kararımız.
Gündelik yaşantılarımızda, her geçen gün daha da fazla gürültü (noise) işitiyoruz, öyle ki, artık hepimiz için sıradanlaşmış halde. Bu aslında diğer duyularımız açısından da böyle; görsel ve işitsel olarak devasa bir veri okyanusunun ortasında gibiyiz ve her gün yüzercesine hayatta kalmaya çalışıyoruz içgüdüsel olarak.
“Out of Order” (sistem dışı) isimli atölye çalışmamızda, bizi bir araya getiren de “yanlış”ı anlayarak, müzik, hareket ve objeler ile yorumlamak.


Dansçı - Eğitimci(ler):
Michiyasu Furutani (Japan)
Osaka, Japonya doğumlu ve şu anda Berlin, Almanya’da yaşayan dansçı ve performans sanatçısı. Furutani’nin ifade biçimi ve konsantrasyonu Butoh tekniği ve pratiği üzerine. Oldukça farklı tarz ve alanlarda işler üretmiş olan Furutani, bugüne kadar bir çok yönetmen, yapımcı, dansçı, oyuncu ve müzisyenle çalıştı. Dansçı ve performans sanatçısı olarak, modern ve kontak dğaçlama pratiği, klasik teknik ve diğer ifade biçimleri üzerine çalışmalarına devam etmekte.
http://sieteydos.tumblr.com/

Katılımcı Sayısı:
-Katılımcı sayısı 14 kişi ile sınırlı olmakla birlikte katılım süresi — miktarı esnek lakin kişilerin, 3 günlük atölye boyunca en az 2 gün katılımı beklenmekte.
-Katılım kısıtlı sayıda olduğu için telefon veya mail aracılığıyla kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Zaman & Mekan & Ücret:
-17 - 18 - 19 Mart 2016 tarihlerinde, 11:00 - 15:00 arası
-Çadır Stüdyo (Hasanpaşa mahallesi, Abdülhalim Memduh Sk. No:16/A, Kadıköy / İstanbul). 
-3 gün için katılım ücreti 160 TL'dir.
İletişim için: 0216 337 06 23 / 0536 701 44 21 cadirstudyo@gmail.com


Bu etkinlik, İstanbul menşeli, sanat ve na-sanat oluşumu A.I.D ile Berlin ve Oslo üslü, milletsiz ve gezici, yeraltı ve üstünden ses, hareket, görüntü ve aksiyon koordinasyon grubu Multiversal ortaklığı ve Fransa'dan RPT (Reaction Power Trio) iştirakiyle, 17-21 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleşecek olan MultiRAID kapsamında yer almaktadır.
Detaylı bilgi için:
Multiversal: www.multiversal.eu
A.I.D: www.artisdead.in
Multiversal fb: www.facebook.com/multiversalberlin
A.I.D fb: www.facebook.com/aid.artisdead
Out of Order II in Athens: https://www.facebook.com/events/485209831661426/ MultiRAID fb: www.facebook.com/events/1036162266425884/
Anja Tedeško MULTIVERSAL – OUT OF ORDER III Proje Yöneticisi
--------------
1 non-music: nota ve armoniden ziyade ses (doku & hareket) bazlı olan, toplumsal perspektifte ‘müzik' olarak kabul görülmeme eğiliminde olan, deneysel, ayrıksı ve/veya zor ve/veya mecazi (non-figurative) müzik.
--------------

 

 


MOVEMENT IMPROVISATION MEETS NON-MUSIC
What is the boundary and what is the error? What is the connection between them in our space, relationships, movement and life?
Going over the limit can be a recognition of the error?
Is the movement of the body a way to escape from the static urban system?
Our workshops are an attempt to find different ways for the public to interact with 'other' music: Whoever is going to listen to an improvised music concert cannot know exactly what to expect; the composition is created in the space within the context of the moment. Within these circumstances, being audience is also an improvised activity of listening. To sit, to contemplate, to applause at the end, could not sincerely express what has been experienced during the listening.
So, the objective of this laboratory is to express what has been perceived through the music at the moment and convert into movements by using corporal actions, to not understand an environment, but to be a step to communicate the environment for understanding.

This four day workshop in Istanbul will be held from 17h to 19th of March with the possibly of final sharing performance of the participants on the 20th of March.
This workshop is the follow-up of the work that started in January 2015 in Berlin under the same name ‘out of order’ and second edition of it in Athens in October 2015.
Is welcoming people from all kind of movement backgrounds and can be attended by up to 15 people. The only prerequisite is an interest in researching movement relating to sound and improvising individually and in a group on the theme of Error.
Error as a mistake, the state or condition of being wrong from inner or outer judgement. Synonyms such as, wrongly, by mistake, incorrectly, inappropriately, misguidedly accidentally, unintentionally, unconsciously or by chance will be the focus during the period of the workshop. All of the above will be embodied in relation to the body, space , time, sound and interaction with the others
The workshop begins with a two hour class, sensing and understanding the body using different references of somatic research like Body Mind Centering, Klein technique, Authentic Movement, Buttoh and improvisational and compositional tools.
The classes begin from sensing the body itself somatically, then uses simple improvisation proposals to brings awareness to the space/time we are moving through, it aims to "Find The Most Open Question" that can open a space for protagonists from truly diverse backgrounds to communicate and play together.
Also it aims to explore performance as something involving both action and reception.
After an hour break the workshop will continue with a laboratory on deepening the understanding of authenticity in movement and rediscovery of the unique way everybody moves. By rediscovering this unique voice of the personal movement we want to conclude this workshop with the understanding that there is no error
The deep connection with the body and individual movement, through no judgement and aesthetic evaluation there will be no space for the theory of error and mistake
The sharing presentation on the last day will be based on simple improvisation proposals on instant composition and it will be a playful communication with a constant change of sound environments The participant will explore a form of performance as something that involve both action and perception on an individual level and also belonging to a group. Also it aims to explore performance as something involving both action and reception.
The workshops are leaded by artists who have a strong connection with the world of experimental music.


Curatorial concept
The huge technological development that is shaping our society forces us to a constant confrontation with the error: an unexisting our page, an annoying sound or an unintelligible image. When we face such situations we start to question the system itself and understand the complexity of the world we live in.
The social normative / consensus for what is accepted and what is the mistake affects what we are and how we use our bodies, the concept of error is imposed on us no matter if we accept it or not, but we decide how to live with it; if the error is the end, the beginning or a part of the process.
On an acoustic level the noise is more and more present in our everyday life, it is something that is becoming familiar to everyone. This is true also for other types of perception; both sight and hearing. and we, surrounded by such a flood of information, should swim for surviving by senses. Our workshop “Out of Order” wants to focus on a better understanding of the boundary that brings us to the understanding interpretation the meaning of error and its awareness through music, movement and objects.


Dancers - teacher:
Michiyasu Furutani (Japan)
is a performer and dancer born in Osaka, Japan and now primarily based in Berlin. Furutani's work and expression is concentrated on Butoh technique and practice. His experience and capabilities are however varied - Furutani has worked on different projects with stage directors, filmmakers, dancers, actors, and musicians. In addition, as a dancer and performer, he is free to experiment with modern, contact improvisation practice, classical technique and other ways for investigating expression in a new manner.


Number of partecipant:
The number of the participant at workshop can be attended by up to 14 people. The participation can be flexible: minimum 2 days max 4 days. The participation fee is 160 TL.


Period:
The workshop in Athens, will be held from 11th to 15th of March, with the he possibly of final event on the 20st of November, and it is the follow up of the work that has started in January 2015 in Berlin, under the same name Out Of Order, and second edition of it in Athens in October 2015.


for more info:
Multiversal: www.multiversal.eu
Out of Order II Athens: https://www.facebook.com/events/485209831661426/ Multiversal fb: https://www.facebook.com/multiversalberlin/?fref=ts
Anja Tedeško
MULTIVERSAL – OUT OF ORDER III Project Manager

Out of Order III
Out of Order III
press to zoom