AYURVEDİK BEDEN TİPLERİ VE BESLENME

 

Ayurveda, Hindistan kökenli geleneksel bir tıp sistemidir. Kelime "yaşam" anlamına gelen "ayur" ve "bilgi anlamına gelen "veda" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur ve Türkçeye "yaşam bilgisi" şeklinde çevrilebilir. Ayurveda insanları "dosha" adı verilen beden tiplerine göre üç ana kategoride inceler. Bu tipler insanların biyolojik, psikolojik ve kimyasal özelliklerini göz önünde bulundurarak sınıflandırılmıştır.

Hedefi öncelikle kişinin beden tipinde herhangi bir dengesizlik durumunda, dengesizliğin haberini veren belirtilerin kaynağını bularak, dengenin tekrar kurulması üzere geniş kapsamlı önerilerde bulunmaktır.

 

Konuşmacılar: Zeynep Kuyumcu / Gökhan Nasıf

Tarih: 25 Mayıs 19:00 - 2100

 

Etkinlik üretsizdir.

ayurveda
ayurveda
press to zoom